Krátce o naší společnosti

Společnost s ručením omezeným založená a zapsaná do obchodního rejstříku 1.4.1995 Krajským obchodním soudem v Praze oddíl C, vložka 36576.
Společníci a jednatelé společnosti Petr Smíšek a Jiří Bolen, každý s padesáti procentním podílem.
Působíme v pronajatých prostorách v Praze Kolovratech, vybavených vlastními výrobními prostředky. I přes malý počet stálých zaměstnanců, zkušených truhlářů, plníme běžně objednávky většího rozsahu, jako je zařízení obchodů, restaurací nebo bankovních poboček. Hlavní důraz však klademe na výrobu nábytku pro soukromé obytné interiéry, u kterých je zvláště důležité kvalitní zpracování každého detailu. Poskytovat takto širokou nabídku služeb při dodržení vysoké kvality jsme schopni i díky rozvětvenému stromu kontaktů s mnoha partnery a subdodavateli.
Hlavní důraz však stále klademe na naší vlastní výrobu, jejíž možnosti neustále zvyšujeme.

Výrobou rozumíme kompletní služby od projektu po realizaci.

Jeho první část zahrnuje základní kontakt se zákazníkem, vzájemné setkání, měření prostorů pro umístění nábytku, popř. návrh designového řešení a návrh technologie výroby. Tyto služby poskytujeme zdarma.
Dalším krokem je předložení cenové nabídky a smlouvy o dílo, obsahující výrobní dokumentaci.
Pokud se klient rozhodne pro realizaci zakázky, následuje výroba, jejíž součástí je doprava a montáž na místo určení.

S našimi výsledky se můžete seznámit v rubrice "CO DOKÁŽEME"

Snažíme se maximálně šetřit čas a energii našich klientů a to zejména profesionálním přístupem při uzavírání kontraktů, plněním dohodnutých termínů a dodržením kvality našich výrobků.
Za vaši důvěru vám nabízíme precizní kusovou i malosériovou výrobu s vysokým podílem odborné rukodělné práce.

Jednat s naším zákazníkem je pro nás radostí, proto se nebojte volat na telefonní čísla, která najdete v rubrice "KONTAKTY".


webdesign SiNET 2001