Recepèní pult IBC - Areál hotelu Hilton
(subdodávka pro f. INTERIER MALÝ)

Recepèní pult do vstupního vestibulu Kanceláøe prezidenta ÈR - arch. Boøek Šípek
(subdodávka pro f. INTERIER MALÝ)

Recepèní pult a atypické vybavení ÈESKÉHO KULTURNÍHO STØEDISKA v Londýnì
(subdodávka pro f. INTERIER MALÝ)

stùl BYBEE - arch. Bára Škorpilová
(subdodávka pro f. INTERIER MALÝ)

Pokladní pulty do obchodních domù TESCO (Praha, Brno)

Obložení stìn øiditelských kanceláøí v budovì PRE (Praha)
(subdodávka pro f. TECHO)

Školící centrum pro firmu ICCC

Pult ve vstupním prostoru soukromé kliniky GHC (Praha)

Atypický nábytek do poboèky banky ING - Praha Smíchov Andìl
(subdodávka pro f. GIGA)

Recepèní pult a ve vstupních prostorách firmy CREDIT SUISSE FIRST BOSTON - budova Staré celnice v Praze
(subdodávka pro f. GARDINER & THEOBALD)

Øada soukromých interiérù po celé Èeské Republice ve spolupráci se studiem Megaron.


webdesign SiNET 2001